Nieuwe stappen gezet in gefaseerde uitrol Care4Growing

Digitalisering heeft steeds meer een impact op ons leven. Ook in de land- en tuinbouw zien we heel wat innovatieve ontwikkelingen rond digitalisering, zowel bij de productie als bij de consumptie van groenten en fruit. Als initiatiefnemers binnen hun sector willen de producentenorganisaties BelOrta, Coöperatie Hoogstraten en REO Veiling volop inzetten op digitalisering. Daarom lanceerden ze samen met LAVA een hoogwaardig en toekomstgericht IT-project rond datavergaring en digitalisering, namelijk: Care4Growing. De Belgische groenteveilingen hebben trouwens altijd een voortrekkersrol gehad op het vlak van digitalisering. Denk bijvoorbeeld aan de simultaanverkoop of het thuiskoopsysteem die respectievelijk in 1983 en 1997 in gebruik werden genomen.

Het is de bedoeling om de teler te helpen zijn bedrijfseigen informatie te beheren en hem een 360°-overzicht te geven van zijn teelten.”

In eerste instantie wil Care4Growing ervoor zorgen dat elke teler over een handig hulpmiddel beschikt dat hem bij zijn dagelijkse taken ondersteunt: een ‘virtuele assistent’ op het veld waarbij bestaande en nieuwe dienstverlening worden gecombineerd. Een proactief hulpmiddel dat het hele traject ‘van teelt tot aanvoer’ begeleidt. Vanuit die optiek worden gaandeweg steeds meer handige functionaliteiten toegevoegd aan de applicatie, die zo uitgroeit tot een veelzijdige tool met heel wat informatie en diensten voor de teler. “Het is de bedoeling om de teler te helpen zijn bedrijfseigen informatie te beheren en hem een 360°-overzicht te geven van zijn teelten. Want het beheren van volledige en kwaliteitsvolle informatie vormt een belangrijke basis in het streven naar een nóg betere productkwaliteit en een optimale commercialisering van de REO-producten”, zegt directeur productie Rik Decadt. Aan de hand van vormingssessies begeleidt hij ook deze maand REO-producenten in het gebruik van de Care4Growing-applicatie. Er zijn opleidingen voorzien op vrijdag 15 en 22 oktober telkens vanaf 15u tot 17u, op donderdag 21 oktober vanaf 16u30 tot 18u30 en op dinsdag 26 oktober vanaf 17u30 tot 19u30. Meer informatie en inschrijven via reo@care4.be

Het platform is onlangs uitgebreid met bijna alle plantaardige teelten zoals graangewassen, suikerbieten, maïs en groenbemesters.”

De producent kan vandaag een beroep doen op de Care4Growing-applicatie voor twee belangrijke functionaliteiten. “Ten eerste kan hij de meest recente verkoopprijzen snel en gemakkelijk raadplegen”, legt Rik Decadt uit. “Dit kan door zelf de verkoopprijzen op te zoeken in de applicatie. Anderzijds krijgt de teler een automatische prijsmelding van zijn teelten op zijn smartphone, tablet of vaste computer. Verder kan de teler ook op een eenvoudige manier grafieken raadplegen die de prijsevoluties en aanvoervolumes van de producten over één week weergeven.

Daarnaast kan de teler op een overzichtelijke manier teeltregistraties uitvoeren en raadplegen. Via Google Maps kan de teler zijn percelen tekenen en zijn teelten op die percelen vastleggen. Via een handige tool kan hij vervolgens de behandelingen op zijn geregistreerde teelten invullen. De module past zich aan volgens de teeltgroep, want het is een platform dat behandelingen op alle gewassen moet kunnen registreren. Onlangs is het platform uitgebreid met bijna alle plantaardige teelten zoals graangewassen, suikerbieten, maïs en groenbemesters. Dit is een nieuwe en belangrijke stap in de verdere uitrol van de Care4Growing-applicatie richting een veelzijdige tool die de teler helpt zijn bedrijfseigen informatie te beheren en hem een volledig overzicht geeft van het hele traject dat zijn product aflegt van zaadje tot geoogst product.“

Door de connectie met diverse stakeholders in de land- en tuinbouw zal Care4Growing finaal evolueren naar een digitale ontmoetingsplaats waar telers en partners uit de sector eenvoudig met elkaar kunnen samenwerken om nog beter een antwoord te bieden op actuele markt- en productievragen. Op korte termijn worden alvast bijkomende experten en partijen uit de sector en voedselketen (proeftuinen, lastenboekhouders, leveranciers, retailers,…) aan het platform toegevoegd. Later volgen nog andere partners uit de land- en tuinbouwsector. Zo zal Care4Growing een heus ‘digitaal ecosysteem’ uitbouwen rond de teler en de dienstverlening verder uitbreiden tot uiteindelijk meer dan 100 functionaliteiten, concrete oplossingen ten dienste van de teler én zijn partners. Een bijzondere samenwerking die de werking in de hele sector ingrijpend zal veranderen.TOP